43T6V627

Liên hệ
  • Mã: 43T6V627
Bo quạt MCC-1659
PC BOARD ASSY, FAN IPDU, MCC-1659 (Thai)
www.baohanhtoshibavrf.com

Tag: www.baohanhtoshibavrf.com

Bo quạt MCC-1659 (43T6V627) dùng cho các model Toshiba VRF Loại SMMS-e như sau:
MMY-MAP0806T8P; MMY-MAP1006T8P, MMY-MAP1206T8P, MMY-MAP1406T8P, MMY-MAP14B6T8P, MMY-MAP1606T8P, MMY-MAP1806T8P, MMY-MAP2006T8P, MMY-MAP2206T8P
MMY-MAP0806HT8P; MMY-MAP1006HT8P, MMY-MAP1206HT8P, MMY-MAP1406HT8P, MMY-MAP14B6T8P, MMY-MAP1606HT8P, MMY-MAP1806HT8P, MMY-MAP2006HT8P, MMY-MAP2206HT8P
Bo quạt MCC-1659 (43T6V627) dùng cho các model Toshiba VRF Loại SMMS-7 như sau:
MMY-MAP0807T8P; MMY-MAP1007T8P, MMY-MAP1207T8P, MMY-MAP1407T8P, MMY-MAP1607T8P, MMY-MAP1807T8P, MMY-MAP2007T8P, MMY-MAP2207T8P,  MMY-MAP2407T8P
MMMY-MAP0807HT8P; MMY-MAP1007HT8P, MMY-MAP1207HT8P, MMY-MAP1407HT8P, MMY-MAP1607HT8P, MMY-MAP1807HT8P, MMY-MAP2007HT8P, MMY-MAP2207HT8P,  MMY-MAP2407HT8P
Các phụ tùng có liên quan: 43T6V623, 43T6V624, 43T6V625, 43T6W410, 43T6V628, 43T6V629, 43T6V630, 43T41458, 43T41485, 43T41532
Xuất xứ: Thailand.
Nhập khẩu bởi: Cty TNHH DHKK Carrier Việt Nam
Chứng từ: Bản sao y Certificate of Origin, Bill of Lading, Packing list cấp bởi Carrier Việt Nam
Liên hệ Lan Vy 0963478048

Sản phẩm khác