30RA-30RB

Phin lọc dầu ngoài

EXV BOARD 32GB500192EF

Main board and slave board 32GB500372E
 

Dây cảm biến nhiệt độ

Cảm biến nhiệt độ HH79NZ047
Temperature sensor HH79NZ047
 

Dây cảm biến nhiệt độ HH79NZ048
Temperature sensor cable HH79NZ048

Công tắc dòng chảy điện tử

Cảm biến áp suất

Cảm biến áp suất

Màn hình điều khiển
Hiển thị 1 đến 16 trong tổng số 16 (1 Trang)